Registrujte se a získejte slevu 5%. Po registraci vám zašleme na e-mail unikátní slevový kód.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.Kupující je povinen ve vlastním zájmu ihned po dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky ( neporušenost obalu, poškození obalu), podle  přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout  převzetí zásilky, která není ve shodě  s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné, poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2. Poškození zásilky, nebo její neúplnost musí kupující neprodleně  oznámit e-mailem na adresu prodávajícího info@beny.cz a současně zaslat protokol sepsaný s přepravcem o poškození nebo neúplnost zásilky. Dodatečná reklamace nezbavuje kupujícího  práva věc reklamovat, ale prodávající může prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží

b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem, nebo výrobcem určeno.

c) neodbornou instalací, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží

d) nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, nebo všeobecnými zásadami.

e) provedením nekvalifikovaného zásahu, nebo změnou parametrů

f) zboží upravováno zákazníkem, pokud vada vznikla v důsledku tohoto zásahu

g) zboží bylo poškozeno přírodními vlivy, nebo vyšší mocí.

4. Zboží zaslané k reklamaci bude  posuzováno pouze s ohledem na vadu uvedenou kupujícím. Pro tento případ je nutné vadu reklamovat  písemně.

5. Pokud prodávající zjistí, že vada  reklamovaného  byla způsobena neodborným zásahem, nebo zanedbáním péče o zboží, nebo nesprávným používáním  zboží, bude mu reklamce zamítnuta. Oprava  v tomto případě může být provedena pouze na základě dohody obou stran s tím, že  kupující  výslovně projeví souhlas, že opravu zaplatí.

6. Prodávající má právo zamítnout  reklamaci i v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné.

Beny - autorizovaný prodejce značky Chopard

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené
  • Beny klub
  • Magazín

BENY KLUB

Vás, našich zákazníků, si velice vážíme. Proto jsme pro vás, milovníky hodinek a šperků, založili Klub BENY, jehož členům nabízíme mnoho exkluzivních výhod. Registrace zdarma zabere jen několik minut. Přijměte tedy, prosím, naše pozvání.

Beny KLUB